Ana Sayfa
İstasyonlar
KYC Hakkında
Hizmetlerimiz
Sıkça Sorulan Sorular
Kariyer
Bize Ulaşın
Bize Ulaşın
Adres Bilgileri
İletişim Formu
İnsan Kaynakları
Sıkça Sorulan Sorular
RANDEVU
SIKÇA SORULAN SORULAR
 • Muayene için randevu almak istiyorum, ne yapmalıyım?
   Randevunuzu aşağıdaki yöntemlerle kolayca alabilirsiniz:
   Randevu almak için lütfen tıklayınız.
   Haftanın 7 günü 08:00-20:00 saatleri arasında hizmet veren
   0 850 222 88 88 çağrı merkezinden
   Randevu alırken ruhsatınızı yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.
 • Engelli araçlarına öncelik var mı? Muayene ücreti tahsil ediliyor mu?
   TÜVTURK Muayene İstasyonlarında, engelli vatandaşlarımıza ait araçlara muayene sırasında öncelik tanınmakta olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35'nci maddesine göre, engelli araçları dahil tüm araçlardan muayene ücreti tahsil edilmektedir.
 • Öncelik verilen araçlar nelerdir?
   Araç muayene istasyonlarımızda, ambulans, itfaiye ve sivil savunma araçları, doğalgaz acil müdahale araçları, Emniyet Teşkilatı'na ait resmi araçlar ve engelli vatandaşlarımıza ait araçlara, Trafik zabıtası ile birlikte muayeneye gelen araçlar, muayene tekrarı ve tadilat sonrası muayeneye öncelik tanınmaktadır.
 • Neden TÜVTÜRK değil de TÜVTURK ?
   Türk Ticaret Kanunu'nun 48. maddesinin son fıkrası hükmüne göre, "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve "Milli" sözcükleri bir ticaret ünvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilmektedir. Türk kelimesini kullanma hakkı yasa gereği sadece devletin kendisindedir.
 • Muayene ücretlerini kim belirliyor ?
   Araç Muayene ücretleri yıllık olarak T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün genelge ve emirleri doğrultusunda belirlenmektedir.
   2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 35. maddesinde belirtilen esaslar uygulanmaktadır; Gelirler İdaresi Başkanlığı tarafından yıllık olarak yayımlanan sirküler baz alınmaktadır.
   TÜVTURK, tamamen belirlenmiş rakamlara göre işlem yapmak durumundadır.
 • Muayene onayı için ruhsatımda yer kalmadı, ne yapmalıyım?
   Ruhsatınızda yer kalmadığı durumlarda, Şoförler ve Otomobilciler Odasından Ek-1 belgesi (Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu) temin etmeniz, doldurtmanız ve muayene için gerekli diğer evraklarla birlikte istasyonlarımıza müracaat etmeniz gerekmektedir. Aracın muayeneden geçmesi halinde onay bu belge üzerine gerçekleştirilecek olup Ek-1 belgesi ile Trafik Tescil Şubesine müracaat ederek tescil belgenizin muayene bölümünün değişikliğini gerçekleştirebilirsiniz. Tescil belgenizin değişikliği için gereken süre ile ilgili olarak Trafik Tescil Şubesi'nden bilgi alabilirsiniz.
 • Aracıma LPG taktırdım; ne yapmam gerekiyor?
   Tadilat kapsamına giren değişiklikler AİTM'nin (Araç İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik) EK-4 ünde belirtilen "Müsaade Edilen Tadilatlar" maddesinde belirtilmiştir. Yakıt sistemlerinde (LPG, CNG ) yapılan tadilatlar da bu kapsama girmektedir ve aracın geçerli bir muayenesi olsa dahi tadilat sonrası muayeneye girmesi gerekmektedir. Tadilat sonrası muayene ücretleri araç sınıflarına göre belirlenir, "periyodik araç muayenesi" ile aynıdır. Tadilat Muayenesi için gerekli belgeleri buradan inceleyebilirsiniz.
 • Muayene harcı (ücreti) nerede tahsil ediliyor?
   Muayene harcı (ücreti), TÜVTURK istasyonlarında tahsil edilmektedir.
 • Muayene işlemi için Fenni Muayene İzin Belgesi gerekli midir?
   Fenni muayene izin belgesini, bağlı olunan vergi dairesinden ya da online bilgi alınabilen vergi dairesi veya bürolarından temin edebilirsiniz. İstasyonlarımızda bulunan ve Maliye Bakanlığı tarafından tahsis edilmiş sorgulama ekranlarından da vergi borcu bilgisine ulaşılabilmektedir. Yapılan kontrolde vergi borcu, ogs cezası ve trafik cezası görülmez ise, bir belgeye ihtiyaç duyulmadan muayene işlemleriniz yapılabilir. Yapılacak sorgulamada vergi borcu, trafik cezası vb. çıkması halinde ya da online olmayan vergi dairelerine bağlı araçların borç sorgulaması yapılamaması durumunda, muayene yapılabilmesi için fenni muayene izin belgesi istenebilmektedir. Vergi Dairesi nezdinde yapılan vergi borcu ödeme ve borcun sistemden düşürülmesi sonrasında istasyonda yapılan kontrolde borç olmadığı görülmesi durumunda da fenni muayene izin belgesi istenmeyecektir.
 • Gecikme cezası nasıl hesaplanır?
   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen araçlardan, gecikilen her ay için %5 fazla muayene ücreti tahsil edilmektedir. Gecikme cezaları 30 günlük dilimler halinde tahsil edilir. Bu nedenle 1 günlük veya 30 günlük gecikmeler 1 ay olarak değerlendirilmektedir. Gecikme cezanızı gecikme bedeli linkindeki hesaplama modülünden öğrenebilirsiniz. TÜVTURK istasyonlarında tahsil edilmekte olan gecikme cezalarının tümüyle Hazine'ye aktarıldığını da ayrıca belirtmek isteriz.
 • Gecikme cezası hangi kanuna göre tahsil edilir ?
   2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 25539 sayılı ve 31.04.2004 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2005 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 5228 sayılı Kanunla değişik 35 inci maddesinin ikinci fıkrasında "Muayene süresi geçirilen her ay için muayene ücreti, yetki verilen gerçek veya tüzelkişi ya da alt işleticiler tarafından, % 5 fazlası ile tahsil edilir. Ay kesirleri tam ay olarak hesap edilir." ifadesi yer almakta ve takip eden üçüncü fıkrasında ".....ile % 5 oranında fazla tahsil edilen tutarın tamamı Hazine payı olarak, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, yetki verilen gerçek veya tüzel kişi tarafından, yıllık gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine şekli ve içeriği Maliye Bakanlığınca belirlenen bir bildirim ile birlikte ödenir." denmektedir. Yukarıda anılan Kanunun hükmü gereğince muayene ücreti, muayene süresi aşılan araçlardan geçirilen her ay için, muayene süresi tespit edilemeyen araçlardan ise Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2005 tarihinden itibaren her ay için % 5 fazlasıyla tahsil edilerek tamamı Hazine payı olarak aktarılmaktadır.
 • Cam filmi muayeneden geçer mi?
   Periyodik muayenelerde cam filmi, "Camlar: sonradan boyanmış/sonradan film yapıştırılmış/folyoların montaj izni yok" kusur teksti ile "hafif kusur" olarak değerlendirilmektedir. Bilindiği üzere, hafif kusurlar muayeneden geçmeye engel teşkil etmemektedir. Bununla birlikte aracın muayeneden hafif kusur ile geçmiş olması, trafik birimleri tarafından ceza yazılması, filmin söktürülmesinin istenmesi gibi durumları ortadan kaldıran bir unsur değildir.
 • Fenni muayene izin belgesinin süresi nedir?
   Fenni muayene izin belgesi, üzerine vergi dairesi tarafından şerh düşülen süre içinde geçerlidir.
 • Muayene ücreti ödemelerinde kredi kartı geçerli midir ?
   İstasyonlarımızda muayene ücretleri nakit olarak tahsil edilmekte olup, muayenesi geciken araçlardan her ay için yüzde beş gecikme ücreti alınmaktadır .
Ana Sayfa
|
KYC Hakkında
|
Hizmetlerimiz
|
Sıkça Sorulan Sorular
|
Kariyer
|
Bize Ulaşın
|
portal

KYC A.Ş. TÜVTÜRK’ÜN İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE 9 İL İÇİN YETKİN İŞ ORTAĞIDIR. SİTE İÇERİĞİ tuvturk.com.tr İÇERİĞİNDEN DERLENMİŞTİR.
TÜVTÜRK’ÜN SİTE İÇERİĞİNDE YAPACAĞI DEĞİŞİKLİKLERDEN VE OLASI PROBLEMLERDEN DOLAYI FİRMAMIZ MESUL DEĞİLDİR.